Zaujali sme Vás?
Pre bližšie informácie, prípadne spoluprácu nás kontaktujte jednou z týchto foriem:

webdeveloper

adam.dzuri@gmail.com

dzurjanin

webdesigner

kacur.tom@gmail.com

kacio69